Starački dom ABC Medic

Starački dom za smeštaj odraslih i starijih lica ABC Medic – Gerontološki centar je luksuzna, novootvorena ustanova namenjena poboljšanju kvaliteta života vaših najmilijih. Dom za stare se nalazi na Novom Beogradu, na adresi Vinogradska 64. Posedujemo licencu za rad izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pružamo profesionalne usluge kako pokretnim, tako i polupokretnim i nepokretnim korisnicima.

Za lagodniji život Vaših najbližih, pobrinuće se naše osoblje sačinjeno od medicinskog kadra, predvođenog doktorom interne medicine i onkologije, koje je korisnicima na raspolaganju 24/7. Za pomoć pri oblačenju, održavanju lične higijene, hodanju, hranjenju, negovateljice su korisnicima dostupne 24/7, a kroz kreativne radionice našeg socijalnog radnika, Vašim najmilijim će boravak u domu biti prijatan i podstaći druženje i međusobnu komunikaciju sa ostalim korisnicima.

Kontaktirajte nas