Starački dom ABC Medic

Telefon 1: +381 (0)65 2151753

Telefon 2: +381 (0)11 2151735

Telefon 3: +381 (0)63 669610

Telefon 4: +381 (0)63 8473065

Privredni identifikacioni broj: 110194196

Matični broj: 21314510